EU Projekti

Drvodjelac d.o.o. provodi projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i ugradnja opreme za korištenje OIE u poduzeću Drvodjelac d.o.o. – KK.04.1.1.03.0099“  koji je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Cilj projekta je smanjiti količinu isporučene energije projektnoj cjelini za 39,70% u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta. Cilj je ostvaren ugradnjom sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije odnosno uspostavom fotonaponske elektrane koja proizvodi 1.022.920,00 kWh/god. Također, cilj je ostvaren obnovom toplinske ovojnice proizvodne zgrade i zamjenom rasvjete što je omogućilo dodatnu uštedu energije od  213.413,50 kWh. Provedbom projekta smanjili smo emisije CO₂ za 381,01719 tCO₂/god. 


Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji toplinarstvu MF-2023-1-1 – 102

Naziv projekta: “Fotonaponska elektrana Drvodjelac 3”

Naziv korisnika: Drvodjelac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 393.297,04€

Iznos dodjeljenih sredstava (potpore): 219.603,98€

Razdoblje provedbe projekta: od lipnja 2023. do lipanj 2024.

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama

EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti