Certifikati

Očuvanje šuma

Primjenom modernih znanja, proizvodnja se vrši samo iz obnovljivih izvora. Na Vaš zahtjev prodajemo FSC® certificirane proizvode.

Upravljanje kvalitetom

Vizija, misija i politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom

Vizija

Efikasnom organizacijom te praćenjem i uvođenjem moderne tehnologije ući ćemo u krug vodećih drvoprerađivačkih tvrtki u ovom dijelu Europe.

U našoj viziji, svaki je radnik svjestan da njegov doprinos znatno utječe na kvalitetu našeg proizvoda, kao i na smanjenje utjecaja na okoliš.

Misija

Naša je misija kupcu ponuditi proizvod za koji jamčimo da ispunjava sve zahtjeve koje postavlja vrijeme i suvremeno društvo (kvaliteta proizvoda te moderan dizajn). Naš ćemo proizvod proizvoditi uz minimalne utjecaje na okoliš i radnu okolinu.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom

Naši ciljevi upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom su:

  • zadovoljstvo naših kupaca – ispunjeni zahtjevi i očekivanja
  • utjecaji na okoliš su minimalni i pod potpunim nadzorom
  • kompetentni i zadovoljni zaposlenici
  • obostrano korisni odnosi s dobavljačima
  • prepoznatljiva kvaliteta proizvoda i usluga
  • neprekidno poboljšavanje
  • društvena odgovornost

Navedeno postižemo primjenom slijedećih principa:

ZADOVOLJSTVO KUPCA

Zadovoljstvo naših kupaca postižemo prodajom i pravovremenom isporukom visokokvalitetnih drvnih proizvoda.

ISPUNJAVANJE ZAKONSKIH I DRUGIH ZAHTJEVA

Obvezujemo se na kontinuirano usklađivanje sa zakonskim i drugim zahtjevima koji se odnose na naše proizvode i usluge te na aspekte okoliša svih naših djelatnosti.

RADNJE ZA OBRADU RIZIKA I PRILIKA

Sve naše aktivnosti planiramo i izvodimo tako da sprječavamo nastanak i isporuku nesukladnih proizvoda te da smanjujemo svoje negativne utjecaje na okoliš.

VODSTVO I UKLJUČENOST

Naše poslovodstvo predvođeno upravom aktivno sudjeluje u razvoju našeg sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom.

KOMPETENTNOST

Primjenjujemo programe osposobljavanja i uključivanja zaposlenika kako bismo promovirali timski rad i osigurali kompetentnost ljudi uključenih u djelatnosti tvrtke te kako bismo poticali razvoj svijesti o vrijednostima očuvanog okoliša.

NEPREKIDNO POBOLJŠAVANJE

Proaktivnim pristupom tražimo i pronalazimo prilike za poboljšanje učinkovitosti našeg poslovnog sustava.

Integriranim sustavom upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018